Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát chất lượng nước ao nuôi cá tra công nghiệp phục vụ quản lý chất lượng ao nuôi Tải xuống tải PDF