Quay trở lại chi tiết bài viết KHẢO SÁT TÍNH ĐẶC HIỆU CỦA MỘT SỐ CẶP MỒI ỨNG DỤNG TRONG BỘ KIT PHÁT HIỆN NHANH VI KHUẨN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS TRÊN TÔM SÚ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PCR Tải xuống tải PDF