S. 10 (2013)

Mục lục

Bài viết

Nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Ban biên tập Tạp chí 3-10
Những chặng đường phát triển của giáo dục Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo sau đại học (kỳ 2) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Văn Thịnh 11-26
Nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Phan Trần Phú Lộc 27-37
Mười lăm năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về giáo dục đào tạo ở tỉnh Bình Phước - Thành tựu và bài học kinh nghiệm Tóm tắt PDF
Vũ Công Điệp 38-45
Nghiên cứu khả năng ứng dụng hiệu quả xử lý nước thải của hỗn hợp phèn nhôm và phèn sắt bằng phương pháp hóa lý Tóm tắt PDF
Ngô Kim Định, Đào Minh Trung, Phan Thị Tuyết San 46-52
Cảm biến bức xạ UV của mặt trời Tóm tắt PDF
Trầm Kim Cương 53-58
Xác định vị trí sự cố trên đường dây truyền tải 220kV Nhà Bè - Tao Đàn bằng biến đổi Wavelet Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Bình, Vũ Phan Tú 59-63
Dựng phim mô phỏng chuyển động của vật thể bằng phần mềm đồ họa Solidworks Tóm tắt PDF
Ngô Bảo 65-73


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433