S. 14 (2014)

Mục lục

Bài viết

Thành phần loài thực vật hai lá mầm ven bờ sông Sài Gòn qua khảo sát tại phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Tóm tắt PDF
Trần Thanh Hùng, Lê Thị Ngọc, Cao Trương Ái Nữ, Yến Thanh Tâm 3-9
Sàng lọc một số chủng Trichoderman SP. đối kháng với Colletotrichum SP. gây bệnh thán thư trên cây ớt trồng ở Bình Dương Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Hùng, Phan Trọng Nhân, Ngô Thị Lành, Nguyễn Thị Minh Thanh, Hoàng Thị Xuân 10-16
Sự sinh sản của chuột cống trong điều kiện nuôi tại huyện Phù Mỹ tỉnh Bình Định Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền 17-24
Khảo sát hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt của lục bình và ngổ trâu Tóm tắt PDF
Võ Trần Hoàng, Trương Phạm Khánh Duy, Trần Phạm Khánh Minh, Lê Hoàng Trung, Nguyễn Minh Trung, Phạm Thị Mỹ Trâm 25-30
Thu nhận protein Lz-8 từ dịch huyền phù tế bào nấm Linh chi bằng kỹ thuật sắc ký cột GPC và sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Tư, Nguyễn Thanh Thuận, Nguyễn Anh Dũng, Tăng Công Trường 31-37
Phân lập vi khuẩn Bacillus Subtilis từ Natto Nhật Bản làm giống sản xuất Natto Tóm tắt PDF
Bùi Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc 38-43
Nghiên cứu hấp phụ Metylen xanh bằng sản phẩm thải từ ngành công nghiệp Nhôm - Bùn đỏ Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Hòa, Lê Hồng Thắm, Trần Phi Hùng, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Quế, Phạm Đình Dũ, Hoàng Bắc 44-51
Nghiên cứu xác định hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo và bolyclo bephenyl trong sữa người bằng phương pháp sắc ký khí Tóm tắt PDF
Thủy Châu Tờ, Lê Thị Huỳnh Như, Nguyễn Văn Hợp, Hoàng Trọng Sĩ 52-58
Đánh giá phân bố tải lượng ô nhiễm hữu cơ theo các tiểu vùng thuộc lưu vực sông Thị Tính Tóm tắt PDF
Cao Thị Thủy Tiên, Lê Thị Quỳnh Hà, Phùng Chí Sỹ 59-66
Xây dựng mô hình vật thể ba chiều, vẽ hình chiếu thứ ba và hình cắt trong vẽ kỹ thuật Tóm tắt PDF
Ngô Bảo 67-76
Phương pháp xác định hệ số kháng đàn hồi Tóm tắt PDF
Nguyễn Kế Tường 77-83
Khả năng chế tạo bộ điều khiển logic khả trình PLC họ đơn giản Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sơn 84-90


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433