Chi tiết về Tác giả

Anh, Hà Tuấn Trường Đại học Thủ Dầu Một

 • S. 21 (2015) - Bài viết
  Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu blend NR/NBR/CSE-20
  Tóm tắt  PDF
 • S. 21 (2015) - Bài viết
  Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu blend NR/NBR/CSE-50
  Tóm tắt  PDF
 • S. 21 (2015) - Bài viết
  Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật liệu cao su nanocompozit trên cơ sở cao su thiên nhiên
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433