Chi tiết về Tác giả

Anh, Hoàng Kim Viện Sinh học nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

  • S. 37 (2018) - Bài viết
    Nghiên cứu quá trình lên men ethanol sinh học từ nguồn sinh khối rong nước lợ Chaetomorpha Sp. sau trích ly protein
    Tóm tắt  Không đề


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433