Chi tiết về Tác giả

Bảo, Ngô Trường Đại học Thủ Dầu Một

 • S. 10 (2013) - Bài viết
  Dựng phim mô phỏng chuyển động của vật thể bằng phần mềm đồ họa Solidworks
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2014) - Bài viết
  Xây dựng mô hình vật thể ba chiều, vẽ hình chiếu thứ ba và hình cắt trong vẽ kỹ thuật
  Tóm tắt  PDF
 • S. 27 (2016) - Bài viết
  Dùng kiến thức cơ học để giải thích các hiện tượng lý thú trong đời sống
  Tóm tắt  PDF
 • S. 32 (2017) - Bài viết
  Thiết kế mô hình kết hợp cần trục tháp và vận thăng xây dựng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 33 (2017) - Bài viết
  Thiết kế các chi tiết máy cho mô hình cần trục tháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 34 (2017) - Bài viết
  Lắp dựng, vận hành và tháo dỡ mô hình cần trục tháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 42 (2019) - Bài viết
  THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH ĐO VÀ KIỂM CHỨNG SỐ REYNOLDS
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433