Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

P

Phú, Đặng Hữu, Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Phú, Đặng Văn, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
Phú Lộc, Phan Trần, Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore
Phúc, Nguyễn Hữu, Viện Sinh học Nhiệt đới
Phúc, Nguyễn Văn, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh
Phúc, Đinh Hồng, Trường Đại học Thủ Dầu Một
Phụng, Trần Minh, Trường Đại học Thủ Dầu Một
Phi, Nguyễn Bằng, Trường Đại học Thủ Dầu Một
Phi Nga, Lê, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Phong, Nguyễn Hoàng, Trường Đại học Bách Khoa (VNU_HCM)
Phong, Nguyễn Tấn, Trường Đại học Bách Khoa (VNU_HCM)
Phong, Nguyễn Thị Phương, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên (VNU-HCM)
Phong, Nguyen Tan, Ho Chi Minh City University of Technology (VNU HCM)
Phong, Nguyen Thanh, Hoa Sen University
Phuong, Tran Hanh Minh, Thu Dau Mot University
Phơ, Lê Thị, Trường Đại học Thủ 1
Phơ, Lê Thị, Trường Đại học Thủ Dầu Một
Phước, Lê Hữu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (VNU-HCM)
Phước, Lê Hũu, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Phước, Nguyễn Văn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
Phượng, Lê Thị Bích, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM
Phượng, Nguyễn Thị, Trường Đại học Kỹ Thuật Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
Phượng, Đào Thị Bích, Trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Phương, Hà Thị, Trường Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
Phương, Nghị Mai, Trường Đại học Bách Khoa (VNU-HCM)

1 - 25 trong số 34 mục    1 2 > >> 

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433