Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 1 (2011) Vai trò của chúa Nguyễn đối với sự phát triển của ngoại thương Đàng Trong Tóm tắt   PDF
Phan Thị Lý
 
S. 24 (2015) Vai trò của phân tích, thiết kế hệ thống thông tin trong quy trình xây dựng phần mềm Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cao Hoài Phương, Đinh Thị Thu Hương
 
S. 19 (2014) Vai trò của tầng lớp địa chủ trong công cuộc khai phá, bảo vệ vùng đất Nam Bộ thế kỷ XVII - XVIII Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
 
S. 26 (2016) Vai trò chiến lược của đường Hồ Chí Minh qua đánh giá của báo chí và các nhà nghiên cứu phương Tây Tóm tắt   PDF
Lê Đình Hùng
 
S. 13 (2013) Vài ý kiến về xây dựng đại học định hướng nghiên cứu thuộc các ngành khoa học xã hội và nhân văn Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Lệ
 
S. 7 (2012) Võ Tân Khánh - Bà Trà ở Bình Dương Tóm tắt   PDF
Hồ Sơn Diệp
 
S. 1 (2011) Vùng đất Hà Tiên và việc mở rộng lãnh thổ, xác lập chủ quyền và thực thi chủ quyền của chúa Nguyễn ở Nam Bộ Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Lệ
 
S. 33 (2017) Vấn đề đảng cầm quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Mạch Quang Thắng
 
S. 39 (2018) VỀ NHỮNG CHUYẾN CÔNG VỤ Ở HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA THỜI MINH MỆNH (1833-1838) Tóm tắt   PDF
Hà Minh Hồng, Ngụy Ngọc Thủy
 
S. 26 (2016) Về cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Mạch Quang Thắng
 
S. 36 (2018) Về mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ hiện nay Tóm tắt   Không đề
Mạch Quang Thắng
 
S. 11 (2013) Về vai trò dự báo thông tin của đơn vị cảm thán trong diễn ngôn Dù kê Khmer Tóm tắt   PDF
Phan Thanh Bảo Trân
 
S. 5 (2012) Vị thế của khu vực Đông Bắc Á trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ thập niên đầu thế kỉ XXI Tóm tắt   PDF
Đỗ Thanh Hà
 
T. 3, S. 42 (2019) VI NHÂN GIỐNG CÂY ĐẢNG SÂM Tóm tắt   PDF
Phan Văn Thuần
 
S. 17 (2014) VĂN HÓA GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI VIỆT Ở NAM BỘ QUA TÂN CỔ GIAO DUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Duy Khương
 
S. 9 (2013) Văn hóa các tộc người Ả Rập nhìn từ khía cạnh tôn giáo Tóm tắt   PDF
Ngô Văn Lệ
 
S. 41 (2019) XÁC ĐỊNH HÀM SỐ TRUYỀN TỪ PHƯƠNG PHÁP ĐÁP ỨNG BƯỚC Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Sơn
 
S. 17 (2014) XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU THÔNG QUA TỔNG ĐÀI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CỦA CÁC MẠNG DI ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Quang, Nguyễn Minh Châu
 
S. 39 (2018) XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI KHU CÔNG NGHIỆP ĐẤT CUỐC HIỆN HỮU THÀNH KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Thanh Tuyền
 
S. 21 (2015) Xác định cadimi trong mẫu rắn môi trường bằng phương pháp von – ampe hòa tan Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Lợi
 
S. 32 (2017) Xác định các nhân tố góp phần vào sự thành công của nhà thầu phụ trong xây dựng Tóm tắt   PDF
Phạm Thành An
 
S. 1 (2011) Xác định giản đồ phân bố và hằng số axit của các dẫn xuất Phenolic sử dụng phương pháp trắc quang, phổ mô phỏng 13CNMR và mô hình thống kê đa biến Tóm tắt   PDF
Bùi Chiến Thắng
 
S. 38 (2018) Xác định hàm lượng chì trong một số loại cá ở khu vực sông Kiến Giang huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử Tóm tắt   Không đề
Nguyễn Mậu Thành, Trần Đức Sỹ, Trần Thanh Tâm Toàn, Đoàn Mạnh Dũng
 
S. 38 (2018) Xác định hàm lượng formol trong bánh phở và bún đang lưu hành ở thành phố Thủ Dầu Một Tóm tắt   Không đề
Lê Thị Huỳnh Như, Trần Minh Đức
 
S. 28 (2016) Xác định hàm lượng nitrat và nitrit trong một số loại rau quả ở thành phố Thủ Dầu Một Tóm tắt   PDF
Lê Thị Huỳnh Như, Thủy Châu Tờ, Nguyễn Thị Lợi
 
476 - 500 trong số 563 mục << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > >> 


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433