Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

B

Biên, Mai Đắc, Trưởng khoa PLHS&KSHS, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

C

Công, Dương Đình, KHoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

G

Giang, Lê Thị, Trường Đại học Luật Hà Nội
Giang, Phạm Thị Hương, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

H

Hà, Nguyễn Thị Thu, Trường Đại học Luật Hà Nội
Hòa, Ngô Trung, Học viện Cảnh sát nhân dân
Hạnh, Nguyễn Đức, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Hạnh, Vũ Đức, Trưởng phòng ĐT&QLSV, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

L

Lâm, Vũ Gia, Trường Đại học Luật Hà Nội
Lê, Phan Thị Thu, Khoa PLHS&KSHS, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

M

Mai, Phan Thị Thanh, Trường Đại học Luật Hà Nội

N

Ngân, Nguyễn Hải, Khoa Luật và Quản lý xã hội – Đại học Khoa học
Nhung, Khúc Thị Trang, Khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

P

Phàn, Trần Công, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Phượng, Đỗ Thị, Trường Đại học Luật Hà Nội

Q

Quang, Lại Viết, Hiệu trwirng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
Quang, Đinh Hoàng, Phòng QLKH&HTQT, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

T

Thao, Vũ Xuân, Nghiên cứu sinh Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
Thọ, Trần Kim, Luật sư Công ty Luật hợp danh Bình An, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội
Tráng, Trần Hữu, Trường Đại học Mở Hà Nội

V

Vịnh, Nguyễn Quang, Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Đ

Điềm, Nguyễn Văn Khoa, Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

1 - 22 trong số 22 mục