Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Bàn về khái niệm đối tượng chứng minh trong vụ án hình sự Tóm tắt   PDF
Vũ Xuân Thao
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Cơ sở lý thuyết của bảo lãnh và liên hệ với quy định về bảo lãnh trong Bộ luật dân sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hải Ngân
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Giải pháp nâng cao chất lượng áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự Tóm tắt   PDF
Mai Đắc Biên, Phan Thị Thu Lê
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Hợp đồng vô hiệu do lợi thế không công bằng hoặc lợi ích thái quá theo Bộ nguyên tắc chung về luật hợp đồng châu Âu Tóm tắt   PDF
Lê Thị Giang
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 vẻ bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội Tóm tắt   PDF
Phan Thị Thanh Mai
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Khái niệm, tiêu chuẩn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân - Từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng Tóm tắt   PDF
Dương Đình Công
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Mối quan hệ giữa dữ liệu điện tử và các nguồn chứng cứ khác trong tố tụng hình sự Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Hạnh
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giai đoạn hiện nay Tóm tắt   PDF
Vũ Đức Hạnh
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Một số phương pháp đo lường mức độ tham nhũng trên thế giới Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quang Vịnh
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Một vài ý kiến về đương sự là người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Kim Thọ
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng trong phòng ngừa tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Khoa Điềm
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Nâng cao hiệu quả tiến hành đối chất trong điều tra vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Tóm tắt   PDF
Ngô Trung Hòa
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài của một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo cho Việt Nam Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hương Giang, Khúc Thị Trang Nhung
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong thi hành án phạt tù Tóm tắt   PDF
Đinh Hoàng Quang
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Thủ tục phiên tòa xét xử sơ thẩm và việc bảo đảm tranh tụng trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Tóm tắt   PDF
Vũ Gia Lâm
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với yêu cầu hoàn thiện hệ thống giáo trình Tóm tắt   PDF
Lại Viết Quang
 
S. 28 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 02 (28)/2019 Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học Tóm tắt   PDF
Trần Công Phàn
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Tương trợ tư pháp hình sự trong giải quyết các vụ án về xâm hại tình dục trẻ em Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Phượng
 
S. 27 (2019): Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 01 (27)/2019 Xu hướng của quy định về tội phạm Tóm tắt   XML
Trần Hữu Tráng
 
1 - 19 trong số 19 mục