Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng mô hình MIKE 21-SW để xác định các thông số sóng thiết kế ở khu vực ven bờ trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận Tải xuống tải PDF