Quay trở lại chi tiết bài viết Dự báo nguồn nước đến các hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và phụ cận phục vụ chỉ đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp năm 2017 Tải xuống tải PDF