Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước mặt tại các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới cho cây trồng vùng miền núi thành phố Đà Nẵng Tải xuống tải PDF