Quay trở lại chi tiết bài viết Thực trạng và định hướng giải pháp cấp nước biển phục vụ nuôi trổng thủy sản vùng ven biển Nam Trung Bộ Tải xuống tải PDF