Quay trở lại chi tiết bài viết Kết quả tính toán giá trị cực trị và tính biến động của yếu tố gió tại đảo Lý Sơn Tải xuống tải PDF