Quay trở lại chi tiết bài viết Giải pháp công trình thủy lợi nhỏ về thu trữ nước nhằm ứng phó hạn hạn cho nông nghiệp khu vực Tây Nguyên Tải xuống tải PDF