NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN ĐẶC TÍNH LỰC ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ TUYẾN TÍNH

  • Nguyễn Thế Công
  • Lê Văn Doanh
  • Trương Minh Tấn

Abstract

Động cơ không đồng bộ tuyến tính (ĐTT) có nhiều ưu điểm, thí dụ như cấu trúc đơn giản, thích hợp với hệ truyền động tịnh tiến, hiệu suất đẩy cao và bảo dưỡng dễ dàng. Cho nên, ĐTT đã được sử dụng một cách rộng rãi trên nhiều lĩnh vực khác nhau trong vài thập kỷ qua. Cần tìm kiếm chiến lược điều khiển cao nhằm đạt được chất lượng hệ thống tốt nhất. Điều khiển vectơ là phương pháp được quan tâm nhiều, bởi vì ĐTT về bản chất có các đặc điểm giống như động cơ không đồng bộ quay thông dụng. Tuy nhiên, một số đặc điểm điện từ cần phải làm rõ như ảnh hưởng của trễ dòng điện xoáy và tính không đối xứng của từ trường hay còn gọi là hiệu ứng đầu cuối gây ra sức từ động không sin. Nội dung bài báo đã phát triển mô hình động của ĐTT có xét đến hiệu ứng đầu cuối và dòng xoáy và qua đó tiến hành khảo sát các ảnh hưởng của chúng đến đặc tính lực động và từ thông trong động cơ. Đồng thời, bài báo cũng khảo sát ảnh hưởng của độ dẫn điện phía thứ cấp, độ lớn khe hở không khí đến đặc tính lực của động cơ. Các kết quả nhận được sẽ là nền tảng cơ bản để phát triển và thực hiện mô hình điều khiển ĐTT phù hợp. Phương pháp phần tử hữu hạn và mô phỏng thực nghiệm trên phần mềm Matlab được sử dụng trong nghiên cứu này.

điểm /   đánh giá
Published
2013-10-16
Section
Bài viết