TÍNH TOÁN VÀ CHẨN ĐOÁN SỰ PHÁT TRIỂN VẾT NỨT CỦA TẤM BẰNG FEM - WAVELET

  • Nguyễn Hoài Sơn
  • Lâm Phát Thuận

Abstract

Phát hiện sự tồn tại vết nứt và tính toán trường ứng suất kỳ dị xung quanh đỉnh vết nứt là một vấn đề rất quan trọng trong việc chẩn đoán và đánh giá khả năng làm việc của chi tiết máy. Có nhiều kỹ thuật  đã được nghiên cứu và sử dụng để giải quyết vấn đề trên. Trong khuôn khổ cơ học rạn nứt đàn hồi tuyến tính, phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) với việc sử dụng phần tử  suy biến Barsoum ở đỉnh vết nứt và phép biến đổi Wavelet đã cho thấy những hiệu quả rất thiết thực. Ở bài báo này, vết nứt được đánh giá  thông qua hệ số cường độ ứng suất (Stress Intensity Factor - SIF) được xác định bằng kỹ thuật tương quan chuyển vị (Displacement Correlation Technique – DCT) và trường ứng suất được tính toán thông qua phép ngoại suy từ kết quả phân tích FEM. Phép biến đổi Wavelet thực hiện cho cả trường hợp biến đổi liên tục và biến đổi rời rạc đều đạt được kết quả tốt.

điểm /   đánh giá
Published
2013-10-16
Section
Bài viết