GINSENOSIDE RG1 VÀ L-TRYPTOPHAN TỪ CÂY LƯỢC VÀNG (CALLISIA FRAGRANS)

  • Trần Thu Hương
  • Lê Huyền Trâm
  • Trần Thượng Quảng
  • Trần Thị Minh
  • Phan VĂn Kiệm
  • Nguyễn Phương Thảo
  • Nguyễn Tuấn Anh
  • Hồ Đức Cường

Abstract

Cây Lược vàng, còn gọi là cây Lan vòi, có tên khoa học là Callisia fragrans (Lindl.) Woods, thuộc họ Thài lài (Commelinaceae), vốn có nguồn gốc từ Trung Mỹ, sau đó được di thực đến nhiều nơi khác. Bài báo này thông báo quá trình phân lập và xác định cấu trúc của ginsenoside Rg1  L-tryptophan từ dịch chiết metanol của cây Lược vàng nhằm định hướng cho những nghiên cứu sâu hơn tiếp theo.

Từ dịch chiết metanol của cây Lược vàng, đã phân lập được 2 hợp chất là sterol ginsenoside-Rg1 có khung dammarane và 1 axit amin L-tryptophan. Cấu trúc của các hợp chất này được xác định bằng các phương pháp phân tích phổ ESI-MS, phổ NMR 1 chiều và 2 chiều, cùng với việc so sánh với các tài liệu chuẩn. Đây là lần đầu tiên các hợp chất này được phân lập từ cây Lược vàng. Hợp chất Ginsenoside-Rg1 được nghiên cứu có hoạt tính gây độc tế bào và hoạt tính kháng vi sinh vật chọn lọc mạnh. Tryptophan và ginsenoside-Rg1 đều có hoạt tính sinh học cao.

điểm /   đánh giá
Published
2013-10-16
Section
Bài viết