PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN CÓ ĐẶC TÍNH PROBIOTIC TRONG TẠO CHẾ PHẨM NUÔI TÔM SÚ

  • Khuất Hữu Thanh
  • Nguyễn Đăng Phúc Hải
  • Bùi Văn Đạt
  • Võ Văn Nha

Abstract

Tôm đông lạnh xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong xuất khẩu thủy sản ở nước ta. Hiện nay nghề nuôi tôm ở nước ta đang gặp rất nhiều khó khăn, do tôm bị chết hàng loạt ở diện rộng. Nghiên cứu tạo các chế phẩm sinh học hiệu quả, nhằm tăng khả năng đề kháng bệnh của tôm nuôi là vấn đề cấp bách hiện nay.

Vi khuẩn lactic và vi khuẩn bacillus là những vi khuẩn có đặc tính probiotic được sử dụng nhiều trong các chế phẩm sinh học cho người và động vật. Từ các mẫu đất ao nuôi tôm, phân giun làm thức ăn nuôi tôm, từ đường tiêu hóa của tôm chúng tôi đã phân lập được 60 chủng vi khuẩn lactic và bacillus. Trong đó 18/32 chủng vi khuẩn lactic và 12/28 chủng vi khuẩn bacillus có hoạt tính đối kháng  vi khuẩn Vibrio và vi khuẩn kiểm định. Trong nghiên cứu này đã xác định trình tự 16 S rRNA của các chủng LPG 5, LRT8, BaD và BaRT. Chủng LPG 5 tương đồng 100% với  Lactobacillus acidophilus strain LH5, chủng LRT8 tương đồng 98% với  Lactobacillus helveticus strain IMAU40107, chủng BaD tương đồng 100%  với  Bacillus subtilis strain EBS05, chủng BaRT tương đồng  97% với Bacillus sp. strain RSP-GLU.

Chế phẩm probiotic tạo được có hiệu quả tăng sức kháng bệnh của tôm sú ở điều kiện thí nghiệm, tỷ lệ tôm sống tăng  khoảng 15%, trọng lượng tôm 120 ngày tuổi tăng khoảng 13% so với đối chứng.

điểm /   đánh giá
Published
2013-10-16
Section
Bài viết