KHẢO SÁT HIỆU QUẢ VI GÓI VI KHUẨN LACTOBACILLUS BULGARICUS NHẮM NÂNG CAO HOẠT TÍNH PROBIOTIC

  • Nguyễn Thúy Hương
  • Trần Thị Bích Huệ

Abstract

Bài báo trình bày về nghiên cứu nâng cao hoạt tính probiotic vi khuẩn Lactobacillus bulgaricus với 4 kích thước hạt vi gói vi khuẩn từ gel Na- alginate là: 2,0 mm; 1,5 mm; 1,0 mm và 0,5 mm. Trong đó, hạt vi gói kích thước 1,0 mm cho hiệu quả  bảo vệ hoạt tính probiotic của vi khuẩn là cao nhất, cụ thể:

- Trong môi trường acid dạ dày nhân tạo (SGJ) và môi trường muối mật (tương đương môi trường khắc nghiệt của hệ tiêu hóa), vi gói 1mm giữ được khoảng 60% tế bào sống ( bao gồm tế bào trong vi gói và tế bào phóng thích ) với thời gian khảo sát là 60 phút. Cũng trong cùng điều kiện trên, tỉ lệ phóng thích tế bào sống sót ra ngoài dịch khảo sát là hơn 25% so với mật độ tế bào ban đầu.

- Kích thước vi gói càng lớn, khả năng sống sót của tế bào càng cao, nhưng tỷ lệ phóng thích tế bào càng giảm trong cùng điều kiện.

- Không có sự khác biệt đáng kể khi so sánh khả năng lên men của hai hình thức tiếp giống bởi tế bào tự do và chế phẩm vi gói.

điểm /   đánh giá
Published
2013-10-16
Section
Bài viết