Kĩ năng cần có của sinh viên đại học trong thời đại 4.0

  • Lê Thị Duyên
Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Kĩ năng sinh viên

Tóm tắt

   Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi, và tác động mạnh mẽ đến tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Nó mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức. Để hòa nhập và thành công trong thời đại 4.0, ngoài trình độ chuyên môn, sinh viên cần thiết phải có những kĩ năng, không chỉ là kĩ năng ngoại ngữ, kĩ năng công nghệ thông tin và truyền thồng, mà còn là kĩ năng sáng tạo, kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giải quyết vấn đề,...Mỗi sinh viên phải không ngừng học tập, rèn luyện, và phấn đấu để giỏi hơn, xuất sắc hơn nếu không muốn bị thay thế và đào thải khỏi công việc trong thời đại 4.0.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-27
##submission.howToCite##
Lê Thị Duyên. (2022). Kĩ năng cần có của sinh viên đại học trong thời đại 4.0. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (26), 118. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/68333
Chuyên mục
KINH NGHIỆM - THỰC TIỄN