Nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn trong tham gia đối thoại tại doanh nghiệp

  • Tống Thị Huệ
Từ khóa: Đối thoại tại doanh nghiêp; công đoàn; đại diện; cán bộ công đoàn; kỹ năng

Tóm tắt

     Đối thoại tại doanh nghiệp là hoạt động nhằm chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động, mà hiện nay tổ chức duy nhất là công đoàn, về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi. Người lao động là đối tượng yếu thế về nhiều mặt, họ rất cần sự đại diện mạnh mẽ từ tổ chức công đoàn của mình trong các cuộc đối thoại, với bản chất của hoạt động, ngoài việc cán bộ công đoàn luôn được yêu cầu đề cao năng lực chuyên môn, thì sự khéo léo vận dụng các kỹ năng trong quá trình trao đổi, thảo luận với phía người sử dụng lao động cũng là yếu tố then chốt giúp các cuộc đối thoại đạt được nhiều kết quả hữu ích cho người lao động.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-20
##submission.howToCite##
Tống Thị Huệ. (2024). Nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn trong tham gia đối thoại tại doanh nghiệp. Tạp Chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, (32), 27. Truy vấn từ https://vjol.info.vn/index.php/DHCD/article/view/91259
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI