Quay trở lại chi tiết bài viết Nhu cầu và đề xuất mô hình trợ giúp tâm lý - xã hội đối với người lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất Tải xuống tải PDF