Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu tác động của tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu tới khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tải xuống tải PDF