VỀ ĐẶC ĐIỂM VĂN BẢN VÀ GIÁ TRỊ NỘI DUNG CỦA VĂN BIA KHUYẾN HỌC TỈNH THANH HÓA

  • Trịnh Tiến Dũng
  • Vũ Ngọc Định
Từ khóa: Văn bia khuyến học Thanh Hóa, làng Cổ Bôn, đặc điểm, giá trị nội dung

Tóm tắt

Từ xưa, dân tộc ta đã có truyền thống hiếu học, vì vậy công tác khuyến học rất được nhà nước phong kiến coi trọng. Hình thức khuyến học phổ biến ở cấp địa phương là xây dựng văn chỉ, văn từ, lập văn hội, văn bia. Văn bia khuyến học Thanh Hóa không đơn thuần là một tác phẩm văn học thành văn mà nó còn mang giá trị nghệ thuật, mỹ thuật và điêu khắc. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung khảo sát, nghiên cứu hai vấn đề chính là: Đặc điểm văn bản và Giá trị nội dung của văn bia khuyến học Thanh Hóa. Thông qua đó, giúp cho người đọc có cái nhìn toàn diện hơn về văn bia khuyến học Thanh Hóa, cùng những ảnh hưởng tích cực của khuyến học truyền thống đối với nền văn hóa Việt Nam trong quá khứ cũng như thực tiễn hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-26