CẢM HỨNG QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC TRONG THƠ BÌNH ĐỊNH THẾ KỶ XX

  • Chu Lê Phương
Từ khóa: cảm hứng quê hương, đất nước, thơ Bình Định, thơ Bình Định thế kỷ XX.

Tóm tắt

Bình Định là một mảnh đất nhỏ hẹp ở ven biển miền Trung. Thiên nhiên vừa khắc nghiệt vừa phong phú và trầm tích lịch sử văn hóa đã giúp mảnh đất này trở thành nơi nảy nở, phát triển của nhiều phong trào thi ca, nhiều thi sĩ nổi danh trên thi đàn Việt Nam thế kỷ XX. Trong nhiều sáng tác của họ, cảm hứng quê hương, đất nước như một ngọn nguồn làm xuất hiện nhiều hình ảnh, cảm xúc, nhiều áng thơ ngập tràn lòng tự hào và thương mến quê hương, xứ sở. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, cảm ấy ấy biểu hiện thành nhiều khía cạnh, nhiều gương mặt thi ca khác nhau nhưng đều hội tụ lại tạo thành diện mạo chung của thơ Bình Định, trở thành bộ phận không tách rời với kho tàng văn chương dân tộc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30