XU HƯỚNG TRỮ TÌNH TRONG THƠ THANH HÓA SAU 1986

  • Hỏa Diệu Thúy
Từ khóa: Thơ Thanh Hóa, xu hướng, trữ tình.

Tóm tắt

“Thơ Thanh Hóa” - khái niệm chỉ tác phẩm thơ của các nhà thơ hiện là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa. Từ năm 1986 đến nay, trong bầu không khí "hội nhập", thơ Thanh Hóa cũng đang hòa nhập mạnh mẽ trong dòng chảy thơ đất nước. Song, nếu nhập vào dòng chảy ấy sẽ thấy, dưới những lớp sóng ngôn từ có mạch ngầm của riêng xứ Thanh. Tìm hiểu xúc cảm trữ tình trong thơ Thanh Hóa sau 1986, bài viết nhận thấy có bốn hướng xúc cảm chính trước đối tượng trữ tình: Tự hào với truyền thống và cảnh sắc xứ Thanh; Trả nghĩa ân tình quê hương; Những nỗi niềm trước thời cuộc và Tự tình. Bốn hướng trên vừa mang đặc điểm riêng của thơ Thanh Hóa vừa mang đặc trưng chung của thời đại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-01-30