KHẢO LƯỢC VỀ HIỆN TƯỢNG TRÙNG NGỮ TRONG TIẾNG ANH QUA TÁC PHẨM JULIUS CAESAR CỦA WILLIAM SHAKESPEARE

  • Nguyễn Thanh Minh
  • Trịnh Thị Thu Hà
  • Hoàng Thị Thu Hà
  • Mai Thuỳ Linh
Từ khóa: Trùng ngữ, trùng ngữ cú pháp, trùng ngữ ngữ nghĩa, Julius Caesar, William Shakespeare.

Tóm tắt

Nghiên cứu này đề cập đến trùng ngữ - được định nghĩa là việc sử dụng các từ, cụm từ hoặc câu thừa trong nói hoặc viết - như là một trong những đặc điểm trong câu tiếng Anh. Trong nghiên cứu này, có thể giả thuyết rằng sự dư thừa của các cách diễn đạt trong trùng ngữ chỉ là bề ngoài. Theo đó, nghiên cứu phân tích toàn bộ 2767 câu thơ thuộc tác phẩm kịch Julius Caesar của William Shakespeare và tìm ra được 35 câu thơ để minh họa cho việc phân loại trùng ngữ: trùng ngữ cú pháp và trùng ngữ ngữ nghĩa cũng như mục đích sử dụng nó trong các tác phẩm này. Nghiên cứu đã đưa ra một số kết luận, trong đó quan trọng nhất là những từ, cụm từ và câu thừa được sử dụng của trùng ngữ không hề vô dụng; trên thực tế, trong một số tình huống, chúng rất cần thiết. Bằng cách lặp lại một phần của thông điệp, trùng ngữ nhấn mạnh hoặc làm rõ một ý cụ thể. Kết luận này xác nhận giả thuyết trên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-29