Chỉnh trang đô thị: Cải tạo hệ thống cống thoát nước TP.HCM

  • Nguyễn Bảo Thành
  • Phan Mộng Hoài
Từ khóa: cống thoát nước; hạ tầng thoát nước; ngập nước

Tóm tắt

Mục tiêu của bài là đánh giá hệ thống thoát nước khu vực Trung tâm và vùng ven. Từ đó đưa ra một số giải pháp đề xuất sửa chữa hạ tầng thoát nước, cấp bách giải quyết ngập cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả là đối với khu vực Trung tâm Thành phố có hạ tầng thoát nước được đầu tư xây dựng từ thời Pháp thuộc đã bị xuống cấp. Chính quyền thành phố đã dùng công nghệ lót ống nhựa, gia cố các vị trí sụt cục bộ (không đào hở) cho trường hợp cống vòm vẫn đảm bảo lưu vực thoát nước, trường hợp cống đã xuống cấp và có nguy cơ lún sụt lớn sẽ tiến hành đào hở và thay thế cống thoát nước mới; đối với khu vực vùng ven có hạ tầng thoát nước chưa được xây dựng hoàn chỉnh hoặc chưa có hệ thống thoát nước sẽ tiến hành nghiên cứu và đầu tư xây dựng cống thoát nước mới (đào hở) đảm bảo kết nối đồng bộ và thoát nước hiệu quả.

Tác giả

Nguyễn Bảo Thành

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phan Mộng Hoài

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-25
Chuyên mục
Bài viết