Quay trở lại chi tiết bài viết Tài trợ đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tải xuống tải PDF