Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích sự khác biệt về tài sản thương hiệu theo khía cạnh khách hàng giữa ba nhóm ngân hàng tại Việt Nam Tải xuống tải PDF