Quay trở lại chi tiết bài viết Đặc điểm hội đồng quản trị và hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tải xuống tải PDF