Quay trở lại chi tiết bài viết Những nhân tố xác định sự hữu hiệu của doanh nghiệp trong môi trường ứng dụng ERP tại Việt Nam Tải xuống tải PDF