Phân tích tác động của môi trường kinh doanh lên năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua vai trò trung gian xuất khẩu và đổi mới

  • Hoàng Thảo Trang Ngô
Từ khóa: môi trường kinh doanh; doanh nghiệp vừa và nhỏViệt Nam; tổng năng suất các yếu tố; mô hình phân tích đường dẫn trung gian

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng mô hình phân tích đường dẫn trung gian của MacKinnon và cộng sự (2009) nhằm kiểm định giả thiết về việc môi trường kinh doanh (MTKD) có tạo điều kiện khuyến khích để các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất khẩu và hoạt động đổi mới qua đó nhằm tăng năng suất của doanh nghiệp hay không. Nghiên cứu sử dụng bộ số liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam do Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương khảo sát từ năm 2005 đến năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy MTKD không chỉ ảnh hưởng trực tiếp lên năng suất mà còn hướng doanh nghiệp tới các hoạt động tạo ra năng suất. Cụ thể doanh nghiệp được nhà nước hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật, doanh nghiệp có quy mô mạng lưới tốt hơn, doanh nghiệp tọa lạc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp tiếp cận Internet hoặc tiếp cận tín dụng chính thức và môi trường cạnh tranh ngành cao thì có năng suất cao hơn thông qua kênh trung gian là đầu tư vào máy móc thiết bị và tham gia vào hoạt động xuất khẩu. Kết quả từ nghiên cứu này cho thấy rằng MTKD tốt là điều kiện cần thiết để giúp doanh nghiệp tăng năng suất và hướng các doanh nghiệp vào các hoạt động tạo ra năng suất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-11
Chuyên mục
Bài viết