Quay trở lại chi tiết bài viết Chất lượng mối quan hệ trong kinh doanh nhìn từ góc độ của lý thuyết chi phí giao dịch: trường hợp doanh nghiệp Logistics ở Việt Nam Tải xuống tải PDF