Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động của giá dầu đến nền kinh tế và phản ứng của chính sách tiền tệ tại Việt Nam Tải xuống tải PDF