Quay trở lại chi tiết bài viết Mối quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sự né tránh thuế của các doanh nghiệp Việt Nam Tải xuống tải PDF