Chính sách tài khóa và hiệu ứng lấn át: Bằng chứng thực nghiệm ở các nước đang phát triển tại châu Á Thái Bình Dương

  • Phúc Cảnh Nguyễn
Từ khóa: Chi tiêu chính phủ, chính sách tài khóa, hiệu ứng lấn át, hiệu ứng thúc đẩy

Tóm tắt

Bài viết sử dụng dữ liệu từ ADB và Worldbank từ năm 2000 đến năm 2011 để nghiên cứu hiệu ứng lấn át của chính sách tài khóa thông qua các biến đại diện cho chính sách tài khóa như tổng chi tiêu, tổng thuế thu được, tổng thu ngân sách tại các nước châu Á. Qua kỹ thuật hồi quy cho dữ liệu bảng, chúng tôi phát hiện có tồn tại hiệu ứng thúc đẩy tại các quốc gia châu Á Thái Bình Dương giai đoạn 2000 – 2011, hiệu ứng thúc đẩy có tồn tại trong các khoản chi thường xuyên và chi cho giáo dục và an ninh xã hội. Trong khi đó các khoản chi đầu tư của chính phủ lại có hiệu ứng lấn át lên đầu tư tư nhân.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-12
Chuyên mục
Bài viết