Quay trở lại chi tiết bài viết Chính sách tài khóa và hiệu ứng lấn át: Bằng chứng thực nghiệm ở các nước đang phát triển tại châu Á Thái Bình Dương Tải xuống tải PDF