Quay trở lại chi tiết bài viết Viễn cảnh phát triển của thị trường bán lẻ tại Việt Nam Tải xuống tải PDF