Quay trở lại chi tiết bài viết Mô hình toán cho bài toán điều độ sản xuất dùng cho hệ thống đẩy/kéo và hỗn hợp Tải xuống tải PDF