Nâng cao chất lượng dạy và học các môn chuyên ngành ngành ngôn ngữ Trung Quốc từ hướng tiếp cận phương thức học tập kết hợp

  • Trương Vỹ Quyền
Từ khóa: dạy và học; môn chuyên ngành; ngành ngôn ngữ Trung Quốc; phương thức giảng dạy kết hợp

Tóm tắt

Sau đại dịch Covid-19, một lần nữa điều kiện khách quan đã tác động đến công việc đào tạo và buộc chúng ta không thể không nhìn nhận sự cần thiết thay đổi về phương pháp giảng dạy và hình thức giảng dạy để không ngừng nâng cao chất lượng học tập của người học cũng như giảng dạy của giảng viên. Phương thức học tập kết hợp được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây, tuy nhiên việc ứng dụng phương pháp này trong đào tạo ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc (NNTQ) tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa thực hiện bài bản. Bài viết mong muốn thông qua việc tìm hiểu các ưu thế trong các hình thức giảng dạy của phương thức học tập kết hợp (blended), kết hợp mô tả thực trạng dạy và học, đặc thù các môn chuyên ngành ngành NNTQ hiện nay, nhằm đề xuất một số giải pháp ứng dụng để nâng cao chất lượng dạy và học các môn chuyên ngành ngành NNTQ.

Tác giả

Trương Vỹ Quyền

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-02
Chuyên mục
Bài viết