Quay trở lại chi tiết bài viết Quảng cáo xanh và sự chứng thực từ người nổi tiếng: Chất xúc tác cho hành vi tiêu dùng bền vững của gen Z Tải xuống tải PDF