Quay trở lại chi tiết bài viết Kiểm định hành vi bầy đàn trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2012–2018 Tải xuống tải PDF