Tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Khuyến nghị các giải pháp phục hồi và phát triển

  • Nguyễn Thị Loan
  • Lê Hoằng Bá Huyền
  • Ngô Chí Thành
  • Đỗ Minh Thủy
Từ khóa: Covid-19, tác động, doanh nghiệp du lịch, giải pháp, phát triển

Tóm tắt

Bài viết đánh giá tác động của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp du lịch (DNDL) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được thực hiện dựa trên nguồn số liệu nghiên cứu định lượng được thu thập trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 25/4/2020. Công cụ Google Docs và phần mềm SPSS 22.0 được sử dụng để thu thập và phân tích dữ liệu làm căn cứ đánh giá mức độ tác động của Covid-19 đến DNDL và nghiên cứu đề xuất các giải pháp hỗ trợ DNDL phục hồi và phát triển giai đoạn hậu Covid-19. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của 98,2% DNDL được khảo sát, trong đó các nguyên nhân có tác động nhiều nhất đến từ lượng khách hàng sử dụng dịch vụ giảm do tâm lý lo ngại dịch bệnh và quy định giãn cách xã hội; gánh nặng lương nhân viên, lãi vay; chi phí thuê mặt bằng và chi phí duy trì bảo quản tài sản lần lượt là các nhân tố tác động mạnh đến DNDL trong thời kỳ Covid-19. Nghiên cứu đã thu thập các kiến nghị của DNDL, những giải pháp chính sách hỗ trợ của chính quyền kết hợp với kết quả phân tích dữ liệu làm căn cứ đề xuất các giải pháp giúp DNDL sớm ổn định, phục hồi và phát triển sau đại dịch Covid-19.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-09
Chuyên mục
BÀI VIẾT