Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động của hệ thống kiểm soát nội bộ đến rủi ro tín dụng: trường hợp các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam Tải xuống tải PDF