Tiếp cận hồi quy không gian phân tích hiệu ứng lan tỏa địa lý đến tăng trưởng các tỉnh, thành Việt Nam giai đoạn 2000–2018

  • Nguyễn Minh Hải
Từ khóa: Xây dựng mô hình, mô hình không gian, tăng trưởng, phát triển, hội tụ

Tóm tắt

Mục đích của bài viết này là nghiên cứu hiệu ứng lan tỏa không gian đến hội tụ kinh tế giữa các tỉnh, thành của Việt Nam. Kết quả ước lượng bằng phương pháp OLS cho thấy, bộ ước lượng thu được là không hiệu quả, trong khi các suy diễn thống kê không đáng tin cậy vì gặp phải hiện tượng tự tương quan sai số không gian. Trong khi đó, tiếp cận bằng hồi quy không gian lại cho kết quả rất đáng tin cậy. Ngoài ra, với đặc tính vợt trội mô hình hồi quy không gian đã phát hiện tồn tại hiệu ứng lan tỏa tích cực của yếu tố không gian đến tốc độ hội tụ; tốc độ tăng trưởng của một khu vực bị ảnh hưởng bởi tốc độ tăng trưởng của các khu vực lân cận. Dựa trên các bằng chứng thực nghiệm, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quan trọng giúp các địa phương có tầm nhìn dài hạn trong việc hoạch định chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (TTKT) vùng của Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BÀI VIẾT