Quay trở lại chi tiết bài viết Tác động của kiểm soát nội bộ đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tải xuống tải PDF